top of page
  • משה עמירם אראל

נהגים חדשים - נהיגה בשכרות ורכב משפחה

Updated: Apr 16

 

ההתרגשות והשמחה בעת שילדיכם מוציאים את הרשיון היא ברורה, אך עם השמחה מגיעות גם הדאגות.האכיפה כנגד נהגים חדשים ואיתה הענישה היא בלתי מתפשרת וכוללת עונשים חמורים אשר עשויים להשליך גם עליכם באופן ישיר.

הניחו כי אחד מילדיכם ביקש את רכבכם על מנת לצאת עם חברים לבילוי ואתם כמובן נעניתם לבקשתו.בסוף הבילוי הוא נעצר לבדיקת שכרות שבה נמצא כי שתה יותר מהמותר בחוק ובעקבות כך נשלל רשיון הנהיגה שלו ל-30 ימים ורכבכם הושבת ל-30 ימים, ובנוסף על כך הוא זומן לבית משפט- שם עלולים לשלול את רשיונו לתקופה נוספת.

עד כאן הכל אולי בסדר אבל עכשיו מה עושים עם הרכב? איך נוסעים לעבודה? לרופא? לסידורים שונים שאתם חייבים רכב על מנת לבצע אותם?

מה עושים עכשיו?

אז יאמרו לכם שניתן להגיש בקשה לבית המשפט על מנת לשחרר את הרכב וזה נכון, אבל....עניין זה אינו פשוט כלל.

בעקבות כך שמדובר בעבירה שהיא מן החמורות שיש ובמיוחד שבוצעה על ידי נהג חדש העניין הופך למורכב עוד יותר.

הסנקציה לגבי הנהג אינה היחידה, כיוון שבנוסף על כך יש סמכות השבתה מנהלית של הרכב על ידי קצין משטרה ל-30 ימים, ולא מעטים המקרים שהרכב המושבת הינו הרכב היחידי בבית או רכב שמשמש כרכב עבודה וכדומה.

במקרים כגון אלו בו ילדיכם בתחילת דרכם לאחר שקיבלו את רשיון הנהיגה ורוצים לבלות עליכם לעמוד על כך ולברר להיכן מועדות פניהם, מה אופי הבילוי אליו הם הולכים, האם יש סיכוי סביר שתוגש שתיה חריפה במקום?

האם אזהרה כללית שלכם כלפי ילדיכם כי לא יעברו עבירת תנועה תספק את בית המשפט בבואו לדון בבקשתכם לשחרר את הרכב?כיצד נוכל לשכנע את בית המשפט או לפחות לנסות להוכיח לו כי עשינו את המירב על מנת למנוע את דבר העבירה?

אין זה מספיק שתאמרו או תזהירו אותם שלא יעברו עבירות תנועה ברכב כי אם מראש תבחנו את עניין הנסיעה, לאן מועדות פניהם, מה אופי הבילוי, ועם מי הם נוסעים למקום?

אלא אם לדעתכם קיים סיכוי סביר כלשהו שישתו אלכוהול דאגו עוד לפני כן לוודא איתם מי נוסע עימם והאם קבעו נהג תורן אשר יכול לקחת אחריות על הנהיגה בזמן שהאחרים שותים?

דאגו לכך שישוחחו אתכם בתום הבילוי ויבהירו לכם מה מצבם והאם שתו אלכוהול, ובמידה שכן דאגו לדרך חלופית עבורם להגיע הביתה בשלום, בין אם יש רכב נוסף בבית אשר איתו ניתן לאסוף אותם או אם ישנה תחבורה ציבורית שונה אשר יוכלו להסתייע בה על מנת להגיע אל מחוז חפצם בשלום, ובכך לשמור על רשיונם ועל רכבכם.

פעולות אלו שיינקטו על ידכם יוכלו להבהיר לבית המשפט את העובדה שהייתם מעורבים ככל שניתן על מנת למנוע מצב המסכן את הנהג ומשתמשי דרך אחרים.

 במקרה שעל אף הפצרותיכם נעברה העבירה על ידם, עליכם לקבל ייעוץ מקצועי של עורך דין תעבורה.

כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ומידע זה משמש מידע כללי בלבד.

5 views

留言


bottom of page