top of page
  • משה עמירם אראל

נהיגה בניגוד לאור אדום ברמזור

Updated: Apr 16


 


נהיגה בניגוד לאור אדום ברמזור היא עבירה חמורה שעלולה לגרום לתאונות קשות ולעתים אף קטלניות.

במאמר קצר זה אסביר לכם את החוקים המחייבים את הנהגים לעצור כאשר יש אור אדום ברמזור שבכיוון נסיעתם, את הענישה הקיימת לגבי עבירה זו, וכמה טיפים כיצד להימנע מביצועה של העבירה.

אם כן, למה חייבים לעצור בפני אור אדום?

אור אדום ברמזור מציין שהנהג חייב לעצור את רכבו לפני קו העצירה או מעבר החצייה או סמוך לרמזור הקרוב, ולא להמשיך בנהיגה עד אשר האור יתחלף לירוק.

המטרה של אור אדום ברמזור היא על מנת להסדיר ולהבטיח את התנועה בצומת, ולוודא שהצומת יהיה פנוי לרכבים הבאים מכיוונים אחרים ולהם יש אור ירוק בכיוון נסיעתם ברמזור, ובכך להבטיח את הבטיחות של כל משתמשי הדרך כולל הולכי רגל שנמצאים במקום.

נהיגה בניגוד לאור אדום עלולה לגרום לתאונות בין רכבים ואף בין רכבים להולכי רגל ולצערנו לא מעט פעמים תאונות אלו הן קשות מאוד.

מהי הענישה לגבי עבירות אי ציות לרמזור אדום?

בישראל הענישה מחולקת לכמה דרגות ענישה ומדובר בענישה כספית או הזמנה לדין, וזאת בהתאם לחומרת העבירה.

יתרה מכך מבחינת ניקוד על העבירה ייזקפו לחובת הנהג 10 נקודות חובה.

במקרה שהנהג מקבל הזמנה לדין או כתב אישום בעקבות תאונת דרכים הענישה יכולה להיות מגוונת ביותר, ונתונה בהחלט לשיקולו של בית המשפט בבואו לדון בעניין.

כאשר נהג מקבל דו"ח הזמנה לדין על עבירה זו משוטר שעצר אותו, ישנה סמכות פסילה מנהלית של רישיון הנהיגה למשך 30 ימים, ובנוסף לכך ישנה גם סמכות השבתת רכב מנהלית למשך 30 ימים, וכל זאת לאחר שימוע שקצין המשטרה מבצע לנהג על מנת לשמוע את גרסתו לעבירה.

כיצד נמנע מלבצע את העבירה?

כאשר אנו קרבים אל צומת מרומזר ו/או לצומת לא מרומזר ננהג בצורה מודעת וזהירה וננסה לתכנן צעדינו מראש עוד בטרם הגענו לצומת.

שמירה על מהירות וקצב נסיעה בהתאם לתנאי הדרך ולתנאי מזג האוויר, לקחת בחשבון את מצב הכביש, יבש, רטוב, משובש, וכו'.

בצומת אשר בו רמזורים שמציינים נסיעה לכיוונים נוספים נוודא בעזרת התמרור שמעל לרמזור נבחין האם רמזור זה מתייחס לכיוון נסיעתנו או שמא מדובר ברמזור אשר מתייחס לנתיב וכיוון נסיעה אחרים.

בשים לב להולכי רגל אשר נמצאים במקום ולשים לב באופן מוגבר להתנהגותם בקרבת הצומת על מנת שלא נופתע.

בכל מקרה כאשר אנו קרבים אל צומת כבישים רצוי מאוד להאט ולהיות עירניים למתרחש סביבנו, לבחון היטב את התנועה משאר כיווני הנסיעה, לחפש הולכי רגל בקרבת מקום, ולהיות מוכנים לתגובה מיידית במקרה של סכנה בלתי צפויה.

מתי כדאי להיעזר בשירותיו של עו"ד תעבורה?

 עו"ד מנוסה יכול לבחון את הנסיבות הספציפיות של המקרה, ולבחון האם ישנן טענות שיכולות לסייע בהפחתת הענישה, ולעתים אף בזיכוי.

בחינה מקצועית של הראיות הקיימות בתיק, והאם ניתן למצוא פגמים כלשהם.

ייצוג הנהג בבית המשפט באופן מקצועי ועמידה על עמדותיו, על מנת להביא להפחתת העונש ו/או לביטולו.

במידה וקיבלתם דו"ח תנועה פנו לעו"ד תעבורה על מנת לקבל ייעוץ מקצועי ולשמור על רישיונכם.

האמור במאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי מחייב, ואינו תחליף לייעוץ מעו"ד תעבורה.

כל מקרה הוא לגופו, וחשוב להתייעץ עם עו"ד תעבורה המתמחה בתחום בכדי לקבל ייעוץ מותאם למקרה שלכם.

 

4 views

留言


bottom of page